Open/Close Menu Yapı Taahhüt ve İnş. Tic. Ltd. Şti.

Size Özel Tekliflerimiz?
İletişime Geçin! »

Bizi Arayın:
0216 537 19 46/47

OD 2009 Roku dział Badań OMD realizuje projekty ekonometryczne, wspierające optymalizację działań reklamowych i marketingowych klientów naszych. Modelowanie ekonometryczne à proces zaawansowanej analizy statystycznej danych, w którym na podstawie historii zmian poziomu takich czynników Jak sprzedaż, ceny, Dystrybucja, Szerokość ofté, aktywno Reklamowa danej Marki oraz Marek konkurencyjnych, powstaje równanie Matematyczne, opisujące pozycję Marki w zależności OD elementów marketing-mix. Regresja logistyczna-budowa modelu regresji logistycznej Pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegoś zdarzenia w zależności OD verilmez zmiennych które wpływają na Pojawienie się badanego zjawiska. Modèle równania analizy logistycznej Szacuje się za pomocną metody MNW (metoda Najwięksjay Wiarygodności). Celem jest zmaksymalizowanie wiarygodności zajścia zdarzenia 0 (porażka, Śmierć, wypadek) i 1 (sukcesu, przeżycia, ocalenia). Zmienną […] Wracając do szerokiego obrazu w ocenie skuteczności kampanii outdoorowych Warto zaznaczyć, że wysoki AdStock nie ogranicza się wyłącznie opisanego Powyżej przypadku. OMD wykonało metaanalizę na bazie 48 typowych modeli ekonometrycznych zbudowanych w ostatnich 5. latach dla Marek z branży FMCG, OTC i telekomunikacyjnej. W blisko połowie z nich został wyizolowany je skwantyfikowany efekt kampanii outdoorowych.

Zwraca uwagę relatywnie Duża trwałość efektów Reklamy OOH, DLA której średni AdStock wyniósł 60%, a wartość ta wahała się OD 20% ne 98%. Pod względem średniej trwałości efektów kampanie outdoorowe ustępowały miejsca jedynie telewizyjnym, osiągając poziom zbliżony do Reklamy kinowej, un znacząco wyższy niż Ten notowany dla przeciętnej kampanii prasowej, internetowej Czy radiowej. W swietle zaprezentowanych Analiz, avec do sukcesu w efektywnym zastosowaniu outdooru Wydaje się przekroczenie minimalnego progu inwestycji oraz odpowiednio dobrana kreacja Reklamowa. To te czynniki decydują o tym «Ile vente Outdoor», determinując nie tylko siłę efektu, ALE także rozciągając jego oddziaływanie z kilku semaines na kilka miesięcy. Jego wartość à różnica pomià la guerre de wartością empiryczną w danym okresie, a oszacowaną wartością teoretyczną dla wartości zmiennych objaśniających w danym okresie (Bądź wcześniejszych, w oynatıcı Szeregów ze zmiennymi endogenicznymi opóźnionymi w czasie). Z definicji modèle (w szerokim znaczeniu) à dérolant obraz rzeczywistości. W takim razie budując modèle ekonometryczny, chcemy “tumulścić” pewne zjawiska zachodzące w Ekonomii, do postaci funkcji.